• EKONOMIST (realizacija programa od šk. god. 2001./02.)

 

  • HOTELIJERSKO-TURISTIČKI TEHNIČAR (realizacija programa od šk. god. 2001./02.)

 

  • OPĆA GIMNAZIJA (realizacija programa od šk. god. 2008./09.)