Ravnateljica i osnivač Škole je Jelica Pražen, koja je svoj dvadesetpetogodišnji rad srednjoškolskog profesora i ravnatelja utkala u temelje Škole.

«Kao srednjoškolski profesor i ravnatelj uvijek sam se pitala smije li itko, a pogotovo Škola, – svojim pogrešnim shvaćanjima i nespretnim pa i ružnim postupcima – oduzimati učenicima pravo na životne radosti i ugodno učenje upravo u najljepšim godinama njihova neponovljivog života. Kod otvaranja privatne srednje škole postavila sam cilj da:

Nastavnik – ne radi s masom učenika – s razredom – već sa svakim učenikom pojedinačno
Učiti znači – motriti svijet – prirodu i društvo – i zbivanja u njemu, istraživati ga, pronalaziti potrebne podatke – činjenice, informacije – znati ih očitavati i primjenjivati, misliti, razmišljati, promišljati, zaključivati, raditi, rješavati probleme, komunicirati sa suradnicima i svima od kojih uče, usmeno, pismeno i likovno se izražavati, usvajati kulturne, radne i higijenske navike, snalaziti se u novim – nepoznatim i nepredvidivim – situacijama, itd.
Ocjena mora biti transparentna – jer ukoliko ocjena nije transparentna učeniku nije jasno u čemu je i koliko uspio ili zakazao, pa postaje nezadovoljan, nepovjerljiv, sumnjičav, nekritičan i gubi samopouzdanje. Javljaju se frustracije, depresije, neiskrenost, tajenje i prikrivanje istine i služenje lažima.
Kad učenik nauči učiti, kad se zna organizirati i usmjeriti da lakše i brže i s većim uspjehom nauči, obavit će svoje zadaće sa zadovoljstvom i postići željeni uspjeh.
Naučiti učiti, naučiti znati, naučiti biti uspješan, samostalan mladi čovjek najveći je izazov i najveći uspjeh modernog čovjeka.»

 

Ravnateljica:
Jelica Pražen, dipl.ing.