Nastava je usmjerena na učenika, a to podrazumijeva:

 • poticanje učenika na izražavanje i argumentiranje svojih ideja i mišljenja
 • promicanje interakcije među učenicima i nastavnicima u ozračju povjerenja
 • korištenje različitih metoda i modela poučavanja
 • davanje učenicima prilika za isprobavanje svojih ideja i sposobnosti
 • stvaranje poticajne sredine za učenje u kojoj sudjeluju svi učenici
 • sustavno uvođenje u nastavni rad aktivnog i suradničkog učenja
 • praćenje i prilagođavanje nastave prema reakcijama učenika
 • poticanje učenika da tumače i interpretiraju ono što uče
 • dopunjavanje udžbenika dodatnim nastavnim materijalima kojim se obogaćuje nastavni plan i program
 • korištenje različitih izvora u osmišljavanju aktivnosti učenja koje prelaze okvire razreda i školskog prostora i potiču na stalno istraživanje
 • primjenjivanje različitih strategija u cilju održavanja interesa učenika

Uspjeh u školi, kod učenika razvija:

 • samopouzdanje
 • samostalnost
 • kreativnost
 • odgovornost
 • te potiče i jača sigurnost u sebe i svoje sposobnosti.