markantundedominis-32

MARKO ANTUN DE DOMINIS (Rab, 1560. – Rim, 8. rujna 1624.) bio je splitski nadbiskup, poznat je kao jedan od najvećih filozofa i znanstvenika svog vremena. Bio je sveučilišni profesor u Padovi i Brescii: matematike, retorike i logike. Među mnogim njegovim znanstvenim radovima treba istaknuti da je objasnio što uzrokuje dugu i pročišćavanje svjetlosti koja prolazi kroz leću bio je prvi koji je ispravno protumačio uzroke morske plime i oseke.

Došavši u sukob sa Inkvizicijom, proglašen je heretikom, te pritvoren u dvorac Sant Angelo, gdje je umro prirodnom smrću.

 

Dokumentacija:

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Pročišćeni tekst)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (94/2013, 152/214, 7/217, 68/2018, 98/2019, 64/2020)

Pravilnik o kućnom redu

Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi

Pravilnik o promicanju spoznaja o štetnosti duhanskih proizvoda

Protokol o postupanja u slučaju nasilja u školi

Protokol o postupanja u slučaju nasilja među djecom i mladima

Protokol o postupanja u slučaju nasilja u obitelji

Protokol o postupanju u slučaju seksualnog nasilja

Godišnji plan i program rada škole

Školski kurikul