Primanja roditelja održavaju se prema sljedećem rasporedu:

RAZREDRAZREDNIK/CASMJENA / DANŠKOLSKI SAT
1.AVedrana Tičinovićponedjeljak5.
1.BKatija Knezovićpetak3.
1.CIvana Petričićponedjeljak7.
2.ANives Jerčić Šušićpetak3.
2.BSanja Braicautorak3.
2.CIvana Lozančić Šantićutorak5.
3.AGorana Grbavacpetak3.
3.BNatalia Grabovac Kapetanovićsrijeda4.
3.CAnamarija Vatavukpetak3.
4.ADanko Uglešićponedjeljak1.
4.BNevena Glavinovićsrijeda7.
4.CZorana Županovićsrijeda3.