Primanja roditelja održavaju se prema sljedećem rasporedu:

RAZREDRAZREDNIK/CASMJENA / DANŠKOLSKI SAT
1.AVedrana Tičinovićsrijeda5.
1.BKatija Knezovićpetak3.
1.CIvana Petričićponedjeljak7.
2.ANives Jerčić Šušićčetvrtak3.
2.BTea Luburićponedjeljak7.
2.CIvana Lozančić Šantićponedjeljak5.
3.AGorana Grbavacčetvrtak3.
3.BNatalia Grabovac Kapetanovićsrijeda4.
3.CAnamarija Vatavukčetvrtak3.
4.ADanko Uglešićponedjeljak1.
4.BNevena Glavinovićsrijeda7.
4.CZorana Županovićsrijeda3.