Organizacija stručne prakse i praktične nastave (HTT)

Stručna praksa:

Odrađuje se preko ljeta u trajanju od 182 sata. Učenici pronalaze objekte po izboru tijekom ljeta.

  • Nakon završenog 1. razreda učenici mogu birati bilo koji ugostiteljski objekt po izboru (restoran, caffe bar, apartmani, hoteli…).
  • Nakon završenog 2. razreda učenici bi trebali odraditi stručnu praksu u hotelu.
  • Nakon završenog 3. razreda učenici bi trebali odraditi stručnu praksu u turističkoj/putničkoj agenciji.

Učenici na kraju nastavne godine dobivaju potvrdu od škole koju je nužno ispuniti i pečatirati te donijeti najkasnije prvi dan iduće nastavne godine! Ukoliko nisu ispunili ove preduvjete ne mogu sudjelovati u nastavnim procesima iduće školske godine.

Praktična nastava:

  • 2. i 3. razred – odrađuje u hotelu sa kojim škola surađuje u trajanju od 10 sati za svako polugodište (obično se odrađuje preko jednog vikenda).

Učenici dobivaju potvrdu od škole koja je valjana nakon što u hotelu ostvare sve preduvjete (pečat, potpis, ocjena). Uz potvrdu dobivaju i dnevnik praktične nastave u koji trebaju napisati zadane vježbe i predati ga predmetnom profesoru (zajedno sa potvrdom) do utvrđenog roka. Dnevnik se ocjenjuje, a ocjena ovisi o tome kako su vježbe napisane i je li učenik predao dnevnik do ugovorenog roka.

  • 4. razred – učenici uz pomoć profesora mentora sami izrađuju turistički aranžman koji se sastoji od četiri djela koji se vrednuju. Također se vrednuje i redovitost u izradi i predaja aranžmana na vrijeme.