KUĆNI RED

Redovna nastava počinje u 8,00 sati, nastavni sat traje 45 minuta. Nastava se izvodi samo u jutarnjoj smjeni.

Dolazak na nastavu je pet minuta prije zvona.

Mali odmor služi za pripremu za sljedeći nastavni sat.

Učenici i profesori moraju biti dolično odjeveni; djevojke bez golog pupka, majica s naramenicama,… , a momci ne smiju dolaziti u kratkim hlačama.

Svi učenici su obvezni donositi knjige i pribor prema naputku profesora.

Na početku nastave mobiteli učenika moraju biti isključeni i spremljeni u predviđenu kutiju u učionici. Ukoliko se učenik ne pridržava kućnog reda, te koristi za vrijeme nastave mobitel isti se oduzima i sprema u tajništvo škole na 10 dana.

U prostorima Škole zabranjeno je neovlašteno audio-snimanje i video-snimanje bez odobrenja osobe ili osoba koje se snima.

Zabranjeno je pušenje u Školi, ispred Škole i na istočnim stepenicama zgrade. Na istočnim stepenicama zgrade je zabranjeno zadržavanje učenika.

Primjereno se ponašati pri korištenju WC-a.

Učionicu na kraju nastave učenici su obvezni ostaviti urednu (profesor i dežurni učenik posljednji napuštaju učionicu i provjeravaju urednost iste).

 Učenici su dužni čuvati školsku, kao i privatnu imovinu drugih učenika, nastavnika i drugih djelatnika Škole.

 Roditelji su obvezni pravodobno (u roku od 7 dana) pravdati izostanke i zakašnjenja.

 Njegovati i promicati humane odnose među učenicima, profesorima i zaposlenicima Škole.

 Ponašati se pristojno u Školi i izvan Škole, paziti na ugled i dostojanstvo, čuvati svoj osobni ugled, ugled ostalih i Škole u cjelini.