DODATNA/DOPUNSKA NASTAVA

vrijeme: 13.30 – 15.00 sati

ponedjeljakutoraksrijedačetvrtakpetak
MATEMATIKA (7,15h)
3. i 4. razredi
prof.Bakotin
NJEMAČKI/LATINSKI
(7,15h)
prof. Knezović
HRVATSKI JEZIK 7,15h - 4.a
prof. Grbavac
HRVATSKI JEZIK 7,15h - 4.b
prof. Grbavac
MATEMATIKA (7,15h)
1. i 2. razredi
prof. Bakotin
TALIJANSKI/LATINSKI (13,15h)
prof. Grabovac
HRVATSKI JEZIK (7,15h)
prof. Grbavac
ENGLESKI JEZIK (13,15h)
prof. Baras
KEMIJA (13,15h)
prof. Županović
ENGLESKI JEZIK (13,15h)
prof. Vatavuk
MATEMATIKA
13,30h- 1. i 2. razredi
14h- 3. i 4. razredi
prof.Konjik Mahmutović
HRVATSKI JEZIK (13,15h)
prof. Petričić
ENGLESKI JEZIK (13,15h)
prof. Tičinović
KEMIJA (13,15h)
4.c
prof. Županović
FIZIKA (13,15h)
prof. Glavurtić

* Dodatna/dopunska nastava za ostale predmete se organizira po dogovoru sa predmetnim nastavnikom.