DODATNA/DOPUNSKA NASTAVA

vrijeme: 13.30 – 15.00 sati

ponedjeljakutoraksrijedačetvrtakpetak
MATEMATIKA
13,30h- 1. i 2.r.
14,15h- 3. i 4.r.
prof.Konjik Mahmutović
NJEMAČKI JEZIK (predsat)
prof. Knezović
HRVATSKI JEZIK (predsat)
prof. Grbavac
HRVATSKI JEZIK 4.c
prof. Petričić
KEMIJA 2.c
prof. Vučković
LATINSKI JEZIK (predsat)
prof. Knezović
MATEMATIKA 4.c (predsat)
prof. Bakotin
MATEMATIKA 4.b (predsat)
prof. Bakotin
TALIJANSKI I LATINSKI JEZIK
prof. Grabovac
KEMIJA 4.c
prof. Županović
MATEMATIKA 1. i 2.r. (predsat)
prof. Bakotin
ENGLESKI JEZIK
prof. Tičinović i Vatavuk
RAČUNOVODSTVO
prof. Raguž
MATEMATIKA 3.b (predsat)
prof. Bakotin
KEMIJA 4.c
prof. Vučković
FIZIKA (u 14h)
prof.Žitko

* Dodatna/dopunska nastava za ostale predmete se organizira po dogovoru sa predmetnim nastavnikom.