DODATNA/DOPUNSKA NASTAVA

vrijeme: 13.30 – 15.00 sati

ponedjeljakutoraksrijedačetvrtakpetak
ENGLESKI J. (7.15h)
Pripreme za maturu
prof.Vatavuk
HRVATSKI J.
7.15h - 4.a razred
13.15h - 4.c razred
prof.Petričić
MATEMATIKA
7.15h - 3. i 4. razred
prof.Bakotin
MATEMATIKA
7.15h - 1. i 2. razred
prof.Bakotin
RAČUNOVODSTVO (13.15h)
prof.Raguž
HRVATSKI J. (13.15h)
prof.Grbavac
MATEMATIKA
13.30h - 1. i 2. razred
14.15h - 3. i 4. razred
prof.Konjik Mahmutović
HRVATSKI J. (13.15h)
prof.Grbavac
LATINSKI, NJEMAČKI i TALIJANSKI J. (13.15h)
prof.Grabovac Kapetanović
prof.Knezović
KEMIJA (13.15h)
1.c
prof.Vučković Mijatović
FIZIKA (13.15h)
Pripreme za maturu
prof.Petrović
ENGLESKI J. (13.15h)
prof.Vatavuk
ENGLESKI J. (13.15h)
prof.Tičinović
ENGLESKI J. (13.15h)
2.razredi
prof.Braica
KEMIJA (13.15h)
Pripreme za maturu
prof.Županović
KEMIJA (13.15h)
prof.Vučković Mijatović i Županović
FIZIKA (7.15h)
prof.Petrović

* Dodatna/dopunska nastava za ostale predmete se organizira po dogovoru sa predmetnim nastavnikom.