DODATNA/DOPUNSKA NASTAVA

vrijeme: 13.30 – 15.00 sati

ponedjeljakutoraksrijedačetvrtakpetak
HRVATSKI JEZIK
u 7,10 sati=4.b
prof. Grbavac
HRVATSKI JEZIK
prof. Grbavac
TALIJANSKI/LATINSKI
prof. Grabovac
ENGLESKI JEZIK
prof. Vatavuk
BIOLOGIJA
prof. Vučković
HRVATSKI JEZIK
prof. Petričić
MATEMATIKA
1.a,1.c,2.a u 13,30h
3.a,3.c,4.a u 14,15h
prof.Konjik Mahmutović
STATISTIKA
prof. Juričić Stanić
KEMIJA
prof. Županović
KEMIJA
prof. Županović
RAČUNOVODSTVO
prof. Raguž
MATEMATIKA
4.b i 4.c (DM viša r.), 3.b
prof. Bakotin
ENGLESKI JEZIK
prof. Tičinović
MATEMATIKA
1.b,2.b,2.c
prof. Bakotin
FIZIKA
prof. Pavlović
TALIJANSKI JEZIK
prof. Rebić Raguž
ENGLESKI JEZIK
prof. Tičinović
NJEMAČKI JEZIK
prof. Knezović

* Dodatna/dopunska nastava za ostale predmete se organizira po dogovoru sa predmetnim nastavnikom.