• od 8:00 do 13:10 sati – redovna nastava
  • od 13:30 do 15:00 sati – dodatna i dopunska nastava
  • poslijepodne – slobodne aktivnosti

Kroz sve četiri godine obrazovanja, učenici se i kroz dopunsku nastavu, pripremaju za Državnu maturu.

Rad Škole je organiziran tako da omogućava sportašima odlazak na treninge, pripreme, natjecanja i uspješno svladavanje nastavnih sadržaja.