Sjedište Škole je Put Brodarice 6, Split (zgrada Stanouprave kod Jokera).

tel/fax: 021/493-542

mob: 091 2493-542

IBAN PBZ banke: HR8323400091110654167
IBAN ERSTE banke: HR3024020061100568957

Rad sa strankama od 8:00 do 13:00 sati.