• ZA UČENIKE 4.a i 4.b RAZREDA
 • školska godina 2020./21. (ljetni rok)
 • do 23. listopada 2020.odabir teme za Završni rad
  do 11. veljače 2021.predaja radne verzije mentoru
  do 12. veljače 2021.prijava obrane Završnog rada u tajništvo
  do 26. travnja 2021.predaja konačne verzije Završnog rada mentoru
  do 5. svibnja 2021.predaja Završnog rada u tajništvo škole
  31. svibnja i 1. lipnja 2021.obrana Završnog rada