• ZA UČENIKE 4.a i 4.b RAZREDA
 • školska godina 2021./22. (ljetni rok)
 • do 22. listopada 2021.odabir teme za Završni rad
  do 14. veljače 2022.predaja radne verzije mentoru
  do 15. veljače 2022.prijava obrane Završnog rada u tajništvo
  do 28. travnja 2022.predaja konačne verzije Završnog rada mentoru
  do 5. svibnja 2022.predaja Završnog rada u tajništvo škole
  31. svibnja i 1. lipnja 2022.obrana Završnog rada