• ZA UČENIKE 4.a i 4.b RAZREDA
 • školska godina 2022./23. (ljetni rok)
 • do 24. listopada 2022.odabir teme za Završni rad
  do 13. veljače 2023.predaja radne verzije mentoru
  do 13. veljače 2023.prijava obrane Završnog rada u tajništvo
  do 26. travnja 2023.predaja konačne verzije Završnog rada mentoru
  do 4. svibnja 2023.predaja Završnog rada u tajništvo škole
  29. i 31. svibnja 2023.obrana Završnog rada