• ZA UČENIKE 4.a i 4.b RAZREDA
 • školska godina 2023./24. (ljetni rok)
 • do 24. listopada 2023.odabir teme za Završni rad
  do 15. veljače 2024.predaja radne verzije mentoru
  do 15. veljače 2024.prijava obrane Završnog rada u tajništvo
  do 25. travnja 2024.predaja konačne verzije Završnog rada mentoru
  do 3. svibnja 2024.predaja Završnog rada u tajništvo škole
  27. i 28. svibnja 2024.obrana Završnog rada