Svake školske godine nastavljamo sa izvrsnim rezultatima. Jedna smo od rijetkih škola čiji su rezultati na državnoj maturi bolji od uspjeha u četvrtom razredu srednje škole kao i od uspjeha u osnovnoj školi.

Analiza rezultata na državnoj maturi 2022./23.

Analiza rezultata na državnoj maturi 2021./22.

Analiza rezultata na državnoj maturi 2020./21.

Analiza rezultata na državnoj maturi 2019./20.

Analiza rezultata na državnoj maturi 2018./19.

Analiza rezultata na državnoj maturi 2017./18.

Analiza rezultata na državnoj maturi 2016./17.

Analiza rezultata na državnoj maturi 2015./16.

Analiza rezultata na državnoj maturi 2014./15.

DRŽAVNA MATURA 2013./14.

Prvi službeni podaci NCVVO-a pokazuju kontinuitet naše izvrsnosti. U tabeli su prikazani podaci o studijima koje su naši maturanti upisali.

DRŽAVNA MATURA 2012./13.

Najbolji pokazatelj izvrsnosti rada naše škole su rezultati upisa naših učenika na kraju šk. god. 2012./2013. i mjesto na rang listi upisane studijske grupe koje možete vidjeti u tabeli.
Naime, po prvi puta, NCVVO početkom prosinca 2013. g. poslao je školama izvješće o studijskoj grupi koju su učenici upisali i o mjestu na rang listi studijske grupe.
Iz priložene tablice vidljivo je:
• da je 80% naših učenika upisalo 1. odabrani studij,
• da su naši učenici upisali studije od tehnike, prava, ekonomije do filozofije,
• da smo, po usporedbi ocjena iz osnovne škole i upisa na odabrani studij, jedna od najboljih škola u državi,
• da su svojim rezultatima, kako uspjehom kroz srednju školu tako i uspjehom na Državnoj maturi, ravnopravni s gimnazijalcima državnih škola.
• i, što je najvažnije naši učenici  stječu sigurnost u sebe i svoje sposobnosti, te polažu državnu maturu bez stresa.

Ono što nije vidljivo, a nas kao njihove profesore čini sretnima, to je:
• da 90% naših učenika s uspjehom završava studij,
• da su odgovorni i vrijedni na svojim radnim mjestima,
• učenici koji se nisu odlučili za studij, bez problema su se uklopili u obiteljske poslove ili  samostalan rad.

Uspjeh učenika po pojedinom programu (gimnazija, ekonomist, HTT), kao i usporedbu s uspjehom državne mature na županijskoj i državnoj razini možete pogledati u tajništvu škole.
Omogućite svojoj djeci da sigurnim korakom zakorače u svijet znanja i rada!