Na kraju 2. kvartala analizira se učenikov uspjeh, motivacija i rad te se predlažu mjere za poboljšanje istih.

U četvrtak 21. prosinca u e-Dnevniku će biti upisane kvartalne ocjene.

II. Kvartal