Roditeljski sastanci će se održati prema sljedećem rasporedu:

– četvrtak 7. rujna:

1.a (ekonomist), 1.b (HTT), 1.c (gimnazija) u 17 sati

– srijeda 13. rujna:

4.a, 4.b, 4.c u 17 sati

2.a, 2.b, 2.c, 3.a, 3.b, 3.c u 18 sati

Roditeljski sastanci