Na kraju 3. kvartala analizira se učenikov uspjeh, motivacija i rad te se predlažu mjere za poboljšanje istih.

U utorak 4. travnja u e-Dnevniku će biti upisane kvartalne ocjene.

III. Kvartal