Krajem rujna 2022. godine naši učenici su posjetili zabavni park Gardaland te Veneciju, Sirmione Veronu.

terenska nastava Gardaland