Roditeljski sastanci će se održati prema sljedećem rasporedu:

– srijeda 7. rujna:

1.a, 1.b, 1.c u 17 sati

2.a, 2.b, 2.c u 17,45 sati

– četvrtak 8. rujna:

3.a, 3.b, 3.c u 17 sati

4.a, 4.b, 4.c u 18 sati

Roditeljski sastanci