Na početku školske godine 2014./15. posjetili smo predivne gradove Austrije: Beč, Minimundus i Salzburg.

terenska nastava AUSTRIJA