Primanja roditelja održavaju se prema sljedećem rasporedu:

RAZREDRAZREDNIK/CADANŠKOLSKI SAT
1.A
1.B
1.C
2.AGorana Grbavac
2.BAnamarija Vatavuk
2.CNatalia Grabovac
3.ADanko Uglešić
3.BNevena Glavinović
3.CZorana Županović
4.AKatija Konjik Mahmutović
4.BDiana Bakotin
4.CIvana Petričić