Primanja roditelja održavaju se prema sljedećem rasporedu:

RAZREDRAZREDNIK/CADANŠKOLSKI SAT
1.A
1.B
1.C
2.AAna Juričić Stanić
2.BSlavica Raguž
2.CIvana Lozančić Šantić
3.AGorana Grbavac
3.BAnamarija Vatavuk
3.CNatalia Grabovac
4.ADanko Uglešić
4.BNevena Glavinović
4.CZorana Županović