DODATNA/DOPUNSKA NASTAVA

vrijeme: 13.30 – 15.00 sati

ponedjeljakutoraksrijedačetvrtakpetak
FIZIKA
prof. Pavlović
MATEMATIKA
prof. Konjik Mahmutović
HRVATSKI
prof. Petričić
HRVATSKI-4.b
prof. Grbavac
ENGLESKI
prof. Vatavuk
NJEMAČKI/LATINSKI
prof. Knezović
HRVATSKI - 4.a
prof. Grbavac
MATEMATIKA-DM viša razina
prof. Konjik Mahmutović
MATEMATIKA
1. i 2. r.
prof. Bakotin
MATEMATIKA
3. i 4. r.
prof. Bakotin
TALIJANSKI
prof. Rebić
TALIJANSKI/LATINSKI
prof. Grabovac
STATISTIKA
prof. Juričić Stanić
ENGLESKI
prof. Tičinović
ENGLESKI
prof. Tičinović
KNJIGOVODSTVO
prof. Raguž
HRVATSKI -1.,2.,3.r.
prof. Grbavac
BIOLOGIJA
prof. Vučković
KEMIJA
prof. Županović

* Dodatna/dopunska nastava za ostale predmete se organizira po dogovoru sa predmetnim nastavnikom.