DODATNA/DOPUNSKA NASTAVA

vrijeme: 13.30 – 15.00 sati

ponedjeljakutoraksrijedačetvrtakpetak

* Dodatna/dopunska nastava za ostale predmete se organizira po dogovoru sa predmetnim nastavnikom.