DODATNA/DOPUNSKA NASTAVA

vrijeme: 13.15 – 15.00 sati

ponedjeljakutoraksrijedačetvrtak
MATEMATIKA
prof. Konjik Mahmutović
1.-2.r.=13,30-14,15
3.r.=14,15-15,00
MATEMATIKA
prof. Novaković
ENGLESKI JEZIK
prof. Katić
MATEMATIKA
prof. Bakotin
1.-2.r.=13,30-14,15
3.-4.r.=14,15-15,00
FIZIKA
prof. Miletić
NJEMAČKI I LATINSKI JEZIK
prof. Knezović
HRVATSKI JEZIK
prof. Petričić
ENGLESKI JEZIK
prof. Katić
ENGLESKI JEZIK -pripreme za DM
prof. Vatavuk
RAČUNOVODSTVO
prof. Raguž
RAČUNOVODSTVO
prof. Juričić Stanić
TALIJANSKI I LATINSKI JEZIK
prof. Grabovac
HRVATSKI JEZIK
prof. Grbavac
BIOLOGIJA I KEMIJA
prof. Smoje
HRVATSKI JEZIK
-pripreme za DM
prof. Grbavac

* Dodatna/dopunska nastava za ostale predmete se organizira po dogovoru sa predmetnim nastavnikom.