• ZA UČENIKE 4.a i 4.b RAZREDA
  • školska godina 2018./19. (ljetni rok)
do 26. listopada 2018.odabir teme za Završni rad
do 11. veljače 2019.predaja radne verzije mentoru
do 15. veljače 2019.prijava obrane Završnog rada u tajništvo
do 29. travnja 2019.predaja konačne verzije Završnog rada mentoru na potpis
do 3. svibnja 2019.predaja Završnog rada u tajništvo
27. i 28. svibnja 2019.obrana Završnog rada