• ZA UČENIKE 4.a i 4.b RAZREDA
 • školska godina 2019./20. (ljetni rok)
 • do 25. listopada 2019.odabir teme za Završni rad
  do 11. veljače 2020.predaja radne verzije mentoru
  do 13. veljače 2020.prijava obrane Završnog rada u tajništvo
  do 21. travnja 2020.predaja konačne verzije Završnog rada mentoru na e-mail
  do 5. svibnja 2020poslati konačnu verziju Završnog rada u PDF-formatu na školski e-mail privatnaskola@dominis.hr
  25 i 26. svibnja 2020.obrana Završnog rada