• ZA UČENIKE 4.a i 4.b RAZREDA
  • školska godina 2017./18. (ljetni rok)
do 27. listopada 2017.odabir teme za Završni rad
do 2. veljače 2018.predaja radne verzije mentoru
do 28. ožujka 2018.prijava obrane Završnog rada u tajništvo
do 26. travnja 2018.predaja konačne verzije Završnog rada mentoru na potpis
do 4. svibnja 2018.predaja Završnog rada u tajništvo
28. i 29. svibnja 2018.obrana Završnog rada