Na kraju 1. kvartala analizira se učenikov uspjeh, motivacija i rad te se predlažu mjere za poboljšanje istih.

U petak 27. 11. u e-Dnevniku će biti upisane kvartalne ocjene.

I. Kvartal – 26. 11.