Roditeljski sastanci će se održati prema sljedećem rasporedu:

1.a, 1.c razred – četvrtak 12. rujna u 18 sati.

2.a, 2.b, 2.c razred – utorak 17. rujna u 18 sati.

3.a, 3.b, 3.c razred – srijeda 18. rujna u 18 sati.

1.b i 4.a razred – ponedjeljak 23. rujna u 17 sati.

4.b razred – ponedjeljak 23. rujna u 17,30 sati.

4.c razred – ponedjeljak 23. rujna u 18 sati.

Roditeljski sastanci