Na početku školske godine 2018./19. posjetili smo predivnu Austriju.

terenska nastava Austrija