Roditeljski sastanci će se održati prema sljedećem rasporedu:

1.a, 1.b, 1.c razred – srijeda 12. rujna u 18 sati.

2.a, 2.b, 2.c razred – utorak 18. rujna u 17,30 sati.

3.a, 3.b, 3.c razred – utorak 18. rujna u 18 sati.

4.a, 4.b, 4.c razred – utorak 18. rujna u 18,30 sati.

Roditeljski sastanci