Vaše dijete je na životnom raskrižju, darujte mu životni uspjeh.
Odaberite srednju školu koja uz red, rad i disciplinu priprema vaše dijete za željeni fakultet.
Pokazatelj izvrsnosti su nadprosječni rezultati državne mature naših učenika.

II. Kvartal

Na kraju 2. kvartala analizira se učenikov uspjeh, motivacija i rad te se predlažu mjere za poboljšanje istih. U petak 21. prosinca učenici će dobiti i pisano izvješće o svom uspjehu ...
Više ...

terenska nastava Austrija

Na početku školske godine 2018./19. posjetili smo predivnu Austriju ...
Više ...

Loading...