Vaše dijete je na životnom raskrižju, darujte mu životni uspjeh.
Odaberite srednju školu koja uz red, rad i disciplinu priprema vaše dijete za željeni fakultet.
Pokazatelj izvrsnosti su nadprosječni rezultati državne mature naših učenika.

I. Kvartal – 26. 11.

Na kraju 1. kvartala analizira se učenikov uspjeh, motivacija i rad te se predlažu mjere za poboljšanje istih. U petak 27. 11. u e-Dnevniku će biti upisane kvartalne ocjene ...
Više ...

Dan sjećanja na žrtvu Vukovara

18.11. – Dan sjećanja na žrtvu Vukovara (nenastavni dan) ...
Više ...

Loading...